Stap 6: Aangifte bij de douane

De eigenlijke BPM aangifte gebeurt bij de douane. Hier wordt de BPM ook gelijk betaald. Bij de BPM berekening wordt de netto cataloguswaarde gebruikt. Dat wil zeggen: De prijs die betaald moet worden voor de auto op het moment dat hij de fabriek uit komt rijden. Alle extra’s die er vanuit de fabriek op zitten worden dus meegerekend. Alle andere extra’s die niet vanuit de fabriek in of op de auto aanwezig zijn worden ook meegenomen met de berekening. Het is dus aan te raden om alle “extra extra’s” te verwijderen van en uit de auto. Hiermee kan je wat invloed uitoefenen op de hoogte van de BPM.

Er zijn drie manieren voor de BPM aangifte.

Aangifte via de Tabel

De normale manier is aangifte te doen via de berekeningstabel uit hoofdstuk “Korting op de BPM”. De BPM wordt dan berekend over de netto cataloguswaarde met extra’s. Hierover gaat nog een korting die gelijk staat aan de afschrijving uit de tabel. Er zijn hier standaarden genomen en het kan zijn dat je een duurdere auto hebt die sneller afschrijft. Is dat het geval, dan is het waardevol om naar de volgende twee manieren van aangifte doen te kijken.

Tegenbewijs

De tegenbewijsregeling gaat uit van de inkoopwaarde (voor een handelaar) van de auto. Deze kan berekend worden met behulp van de bekende boekjes van de ANWB of Eurotax. Deze regeling kan een voordeel opleveren bij duurdere auto’s. Bij duurdere auto’s kan de afschrijving per jaar namelijk meer bedragen dan de korting die je met de BPM tabel berekening krijgt. Is dat het geval, dan is de tegenbewijsregeling aanzienlijk goedkoper.

Taxatie

Bij de tegenbewijsregeling is er een mogelijkheid om uit te gaan van de taxatiewaarde. Als hier gebruik van gemaakt wordt, wordt er meer rekening gehouden met de staat van de auto. Als er dus wat kleine schade aan de auto is (die makkelijk te verhelpen is), of de kilometerstand is aanzienlijk, dan kan een berekening op taxatiewaarde je geld opleveren.